WAŻNE ZMIANY W DOWODACH OSOBISTYCH OD 8 LISTOPADA 2021r.

23 listopada 2021

Wójt Gminy Słupca informuje, że z dniem 7 listopada 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021r. , poz. 1000 i 1393).
W związku z powyższym

od dnia 8 listopada 2021r.

są wydawane nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną
tj. z odciskami palców.

Nowy wzór dowodu osobistego zawiera również podpis posiadacza dowodu osobistego. Nowe dowody osobiste będą ważne 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, natomiast dla osób do 12 roku życia- 5 lat.

Równocześnie wdrożone zostały następujące zmiany:

  • powróciła możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną (EPUAP), tylko i wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.
  • wprowadzono możliwość przyjęcia wniosku i pobrania odcisków palców poza urzędem w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego za pomocą stacji mobilnej urzędnika z uwagi na stan zdrowia wnioskodawcy. (FAKT TEN NALEŻY ZGŁOSIĆ DO URZĘDU MIASTA W SŁUPCY PRZY UL. PUŁASKIEGO 21
    POD NR TEL. 632772727!)

Urząd ten wyposażony jest w stację mobilną do obsługi wniosków o wydanie dowodu osobistego).

W związku z wejściem w życie zmian przepisów, dotyczących wydawania dowodów osobistych nie ma konieczności wymiany dowodów osobistych z uwagi na to, że zachowują swoją ważność!

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/