WAŻNE ZMIANY W DOWODACH OSOBISTYCH OD 8 LISTOPADA 2021r.

29 października 2021

Wójt Gminy Słupca informuje, że z dniem 7 listopada 2021r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021r. , poz. 1000 i 1393).

W związku z powyższym

od dnia 8 listopada 2021r.

są wydawane nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną
tj. z odciskami palców.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego na dotychczasowych zasadach oraz zgłoszenia utraty dowodu osobistego będą przyjmowane dnia 5 listopada 2021r. tylko do godz. 11.00.

Nowy wzór dowodu osobistego zawierał będzie również podpis posiadacza dowodu osobistego. Nowe dowody osobiste będą ważne 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, natomiast dla osób do 12 roku życia- 5 lat.

Równocześnie z dniem 8 listopada 2021r. powraca możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną (EPUAP), tylko i wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.
W związku z wejściem w życie zmian przepisów, dotyczących wydawania dowodów osobistych nie ma konieczności wymiany dowodów osobistych z uwagi na to, że zachowują swoją ważność.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/