Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2023 r. pt.:„Z rodziną najlepiej – edycja IV”.

5 września 2023

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8.
Konkursu ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2023 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu w załączniku.
Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 września 2023 r.
Link do wydarzenia na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/rusza-iv-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-2023-r-pt-z-rodzina-najlepiej

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 2023 r. Z rodziną najlepiej – przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/