Wsparcie dla KGW z Funduszu Sprawiedliwości

6 czerwca 2023

Gmina Słupca otrzymała dotację w wysokości 16 000,00 zł na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  na 2023 r.

Przedsięwzięcia będą realizowane przy współpracy z 4 Kołami Gospodyń Wiejskich tj.:

– Koło Gospodyń Wiejskich w Cieninie Kościelnym – Festyn Rodzinny pn.    

  „Mówimy NIE cyberprzestępczości”

– Koło Gospodyń Wiejskich „Koszucianki” w  Koszutach – Piknik dla społeczności

  lokalnej pod hasłem: „Przestępczości mówimy NIE!!!”

– Koło Gospodyń Wiejskich w Pokojach – Festyn Rodzinny pn.: „Bezpieczne

  wakacje na wsi”

– Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu – „Dzień Dziecka z KGW. Bezpieczeństwo            

  w ruchu drogowym. Pierwsza pomoc”.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wnioskowanego sprzętu i wyposażenia dla KGW.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/