Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

20 czerwca 2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344)


WÓJT GMINY SŁUPCA


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na stronie internetowej www.gminaslupca.pl oraz BIP na okres od 20 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. wywieszono i opublikowano wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (przekazanie w formie aportu) położonej w obrębie ewidencyjnym Cienin Kościelny, jednostka ewidencyjna Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 88/3 o powierzchni 0,2179 ha, stanowiącej przedmiot własności


Gminy Słupca.
Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Informacja

Wykaz nieruchomości

Zarądzenie nr 44

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/