Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

5 maja 2020

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SŁUPCA

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na okres od 5 maja 2020 r. do 25 maja 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w miejscowości Marcewek (obręb geodezyjny Marcewek), dz. nr 199/7 o powierzchni 0,8731 ha – tryb bezprzetargowy

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany – wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/