Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

24 marca 2020

Na podst. art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SŁUPCA
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy,
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca,
na okres od 24 marca 2020 r. do 13 kwietnia 2020 r.
wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach:

1. Cienin Zaborny – Parcele (obręb geodezyjny Cienin Zaborny):
część dz. nr 431/6 – parcela 6 o pow. 125,80 m2- tryb bezprzetargowy
część dz. nr 431/6 – parcela 7 o pow. 121,50 m2- tryb bezprzetargowy
część dz. nr 431/6 – parcela 8 o pow. 117,20 m2 – tryb bezprzetargowy
część dz. nr 431/6 – parcela 9 o pow. 113,50 m2 – tryb bezprzetargowy


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 marca 2020 roku – mapa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 marca 2020 roku – wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/