Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży

9 czerwca 2020

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SŁUPCA
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy,
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca,
na okres od 9 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r.
wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości:

1. Kochowo (obręb geodezyjny Kochowo), dz. nr 72/3
o powierzchni 0,0800 ha – przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/