Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

5 marca 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Nr LXXIV/418/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Niezgoda, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/