Wyniki Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

4 kwietnia 2024
Wg wyników przeprowadzonego w styczniu br. Badania koniunktury w gospodarstwach rolnych, opinie rolników dotyczące zarówno bieżącej, jak i przyszłej sytuacji ich gospodarstw rolnych są pesymistyczne. Blisko 47% z nich uważa, że w 2023 r. nie wystąpiły żadne czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstw rolnych, a najczęściej wskazywaną barierą ograniczającą rozwój były zbyt niskie ceny zbytu.
Więcej informacji znajdziesz w Informacji sygnalnej: https://tinyurl.com/ybweaxcd
 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/