XVIII sesja Rady Gminy Słupca

23 stycznia 2020

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zaprasza na posiedzenie zwyczajnej XVIII sesji Rady Gminy Słupca dniu 30 stycznia 2020 roku o godz.12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Słupca,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 ” sołectwa Młodojewo – Parcele z terenu Gminy Słupca
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020 – 2033
7. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i zgłoszonymi wnioskami,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami.
8. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
9. Wolne wnioski i informacje
10. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Słupca.

Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/