Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na cykl webinariów, szkoleń i dyżurów.

11 października 2023

Poznań

13.10. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny dla nauczycieli, telefon 61 8745-540.

Projekty edukacyjne prowadzone przez ZUS:   Lekcje z ZUS i Projekt z ZUS.

Pracownik ZUS będzie odpowiadał na pytania dotyczące:

  • warunków przystąpienia szkoły do projektów edukacyjnych,
  • wymaganych dokumentów zgłoszeniowych,
  • materiałów udostępnianych przez ZUS.

19.10. 9:00-16:00, punkt doradczy na Konferencji „Ukraiński biznes w poznańskim stylu”, Urząd Miasta, Wydział Działalności Gospodarczej, ul.  Za Bramką 1.

20.10. 16:00-19:00, Dni Seniora w Urzędzie Gminy w Czerwonaku, punkt informacyjny, sprawy emerytalno-rentowe.

30.10. 9:00-11:00 dyżur telefoniczny 61 87 45 483 dla seniorów

Pracownik ZUS będzie odpowiadał na pytania związane z:

– zawieszalnością świadczeń emerytalno-rentowych,

– sposobami przeliczenia emerytury,

– zasadami przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych,

– ubankowieniem świadczeń emerytalno – rentowych,

– PUE-Panel Świadczeniobiorcy – wysyłanie i odbieranie korespondencji.

27.10. 10:00-14:00 dyżur w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24

Pracownik ZUS będzie odpowiadał na pytania związane z:

– zawieszalnością świadczeń emerytalno-rentowych,

– sposobami przeliczenia emerytury,

– zasadami przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych,

– ubankowieniem świadczeń emerytalno– rentowych,

– PUE-Panel  Świadczeniobiorcy – wysyłanie i odbieranie korespondencji.

8.11. 10:00-13:00 ZUS ul. Starołęcka 31

Stoiska informacyjne w siedzibie Oddziału: 1. NFZ (promocja zdrowia) 2. PFRON ( dostępność usług PFRON w kontekście pracy). 

Gniezno

11.10. 12:00-14:00 dyżur telefoniczny 61 424 06 50

Dyżur telefoniczny.  Zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych, sposób przeliczenia emerytury, zasady przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych, ubankowienie świadczeń emerytalno – rentowych,  PUE-Panel Świadczeniobiorcy – wysyłanie i odbieranie korespondencji.

19.10. 12:00-14:00, dyżur telefoniczny 61 424 06 50. Emerytury z systemu zreformowanego, m legitymacja, ubankowienie świadczeń emerytalno-rentowych.

Po 20.10. 10:00-12:00 Urząd Gminy w Gnieźnie, al. Reymonta 9-11, porady emerytalno-rentowe.

16.11. 16:00-18:00 Biblioteka Publiczna w Gnieźnie, filia nr 9, os. Orła Białego 18, wykład eksperta i dyżur –indywidualne porady emerytalno-rentowe.

Konin

26.10. 10:00-11:30, dyżur telefoniczny 63 246 67 11, zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych, sposoby przeliczania emerytury, zasady przyznawania, PUE.

6.11. 10:00-12:00 Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Golinie Plac L. Wielkiego 8

Porady  eksperta ZUS dla podopiecznych Domu Pomocy: waloryzacja; przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury; bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.

7.11. 11:00-13:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13,Porady eksperta ZUS dla Klubu Seniora „laboratorium Dojrzałości Seniorów Konińskiej Biblioteki 60+”   : waloryzacja;  przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury;  bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.

9.11. 11:00-13:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13, Porady eksperta ZUS dla  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Uniwersytetu Trzeciego wieku    waloryzacja; przeliczanie emerytury; wcześniejsze emerytury; bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.

14.11. 11:00-13:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13

Poradnictwo eksperta ZUS:    1) waloryzacja;2) przeliczanie emerytury;3) wcześniejsze emerytury;4) bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.  

16.11. 11:00-13:00  Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13

Poradnictwo eksperta ZUS:    waloryzacja;  przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury; bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.  

22.11. 11:00-13:00  Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13

Poradnictwo eksperta ZUS:    waloryzacja;  przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury;  bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.  

24.11. 10:00-12:00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie, ul. 11 listopada 19, Poradnictwo eksperta ZUS:    waloryzacja;  przeliczanie emerytury;  wcześniejsze emerytury;  bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.  

Oborniki

8.11. 12:30-15:00 Dzienny Dom Senior+  „Jagiellonka” ul. Jagiellońska 1, Oborniki. Porady ekspertów ZUS. Punkt zakładania PUE ZUS.

18.10. 9:00-11:00, Dyżur telefoniczny 504 999 253. PUE ZUS, sposoby przeliczania emerytury, ubankowienie świadczeń emerytalno-rentowych.

Koło

9.11. 16:00-17:00 Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole, ul. Blizna 37, 62-600 Koło.

Spotkanie z członkami stowarzyszenia „Klub Seniora Trzecia Zmiana” w Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Dyżur ekspercki  – porady  eksperckie doradcy emerytalnego. Konsultacje, promocja PUE, informacje o ZUS. Pogadanka z przedstawicielem Policji w Kole na temat bezpieczeństwa.

13.11. 11:15-12:15 Urząd Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14

Dyżur ekspercki  – porady  eksperckie doradcy emerytalnego. Konsultacje, promocja PUE, informacje o ZUS.

17.10. Polski Związek Niewidomych w Kole, ul. Kolejowa 48 11:00-12:00, dyżur pracownika ZUS, porady emerytalno-rentowe.

Środa Wlkp.

17.10. 8:00-10:00 dyżur telefoniczny 61 286 01 38. Bezpiecznie zdrowo, bezgotówkowo – jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia.

7.11. 8:00-10:00 dyżur telefoniczny 61 286 01 38. Bezpiecznie zdrowo, bezgotówkowo – jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia.

Września

19.10. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny 61 437 43 21. Porady emerytalno-rentowe.

16.11. Klub Seniora „Wrzosowisko” ul. Batorego 8, Wykład i dyżur eksperta ZUS w sprawach emerytalno-rentowych.

21.11. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny 61 437 43 21, porady emerytalno-rentowe.

Śrem

26.10. 10:30-12:30, Dom Pomocy Społecznej w Śremie, spotkanie z osobami przebywającymi w DPS.

12.11. 10:00-12:00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku, udział w imprezie sportowo-integracyjnej dla seniorów „Senioriada 2023”.

13.10. 16:00-18:00 Biblioteka Publiczna w Książu, Spotkanie w sprawach emerytalno-rentowych z członkami klubu Seniora Uniwersytet Entuzjastów Świata. PUE ZUS.

21.11. 10:00-12:00 Klub Relax w Śremie. Dyżur pracownika ZUs dla seniorów z Klubu Seniora „Nadzieja”.

27.11. 17:00-18:00 Klub Relax w Śremie. Spotkanie z seniorami klubu Seniora „Jedynkowi” porady emerytalno-rentowe.

12.10. 10:00-14:00 dyżur telefoniczny 61 284 80 58. W sprawach emerytalno-rentowych.

16.11. 10:00-14:00 dyżur telefoniczny 61 284 80 14 w sprawach emerytalno- rentowych.

Turek

7.11.  8:00-9:30 MOPS w Turku, ul. Konińska 4, Dyżur pracownika ZUS –świadczenia dla seniorów. Zakładanie PUE.

20.11. 9:00-11:00, ZUS w Turku, spotkanie z policjantem – Bezpieczny Senior.

Słupca

23.11. 11:00-12:30 Biblioteka w Orchowie, ul. Powstańców Wlkp. 3, porady emerytalno-rentowe, PUE ZUS.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/