Zakup preferencyjny paliwa stałego

7 listopada 2022

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Słupca informuje, zgodnie z wcześniej udzieloną informacją w Biuletynie Informacji Publicznej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.
Od dnia 08.11.2022 roku mieszkańcy Gminy Słupca mogą składać wnioski o zakup preferencyjnego węgla w cenie 2 000, 00 zł brutto. Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o złożenie wniosków do dnia 15.11.2022 r, usprawni to proces składania zamówień na poszczególne partie dostaw. Wnioski złożone po tym terminie także będą rozpatrywane, ale dostarczenie opału nastąpi w późniejszym terminie.

Wnioski będą dostępne na stronie internetowej Gminy Słupca oraz w Urzędzie Gminy.
Możliwy zakup to:
1,5 t w okresie do 31.12.2022 roku
1,5 t w okresie od 01.01.-30.04.2023 roku. (nowy wniosek)
Jednocześnie informujemy, że według ww. ustawy uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które spełniają warunki:
– wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 t na dany okres,
– otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
– w przypadku, gdy nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dokonały zgłoszenia lub wpisania kotła na paliwo stałe jako głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków
Cena nie obejmuje „workowania” oraz dostawy z punktu dystrybucji do gospodarstw domowych

W razie pytań proszę dzwonić

Zastępca Wójta Cezary Przybylski 798 391 874

Kierownik Referatu Bogdan Kukulski 798 392 152

Wzór wniosku:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – docx

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – pdf

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/