Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Słupca.

18 września 2023

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym 18.09.2023 r. w sali OSP w Gółkowie miało miejsce przekazanie sprzętu ratowniczego, który został zakupiony w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości. Wnioskodawcą był Urząd Gminy w Słupcy. Całkowita kwota  dotacji celowej  z Funduszu na realizację niżej wymienionych zadań wynosiła 34 960,00 zł zaś wkład własny Urzędu Gminy to 3 040,00 zł . Zakup sprzętu  dotyczył  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Słupca tj.:

 1. Ochotniczej Straży Pożarnej Wilczna w postaci:
  • pilarka, 1 szt.;
  • drabina, 1 szt.;
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej Kowalewo Opactwo w postaci:
  • torba PSP R1, 1 szt.;
  • defibrylator, 1 szt.;
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej Gółkowo w postaci:
  • czujnik bezruchu, 2 szt.;
  • stelaż do aparatów powietrznych, 2 szt.;
  • maska do aparatów powietrznych, 2 szt.;
 4. Ochotniczej Straży Pożarnej Kamień w postaci:
  • ubranie specjalne, 1 szt.;
  • buty specjalne gumowe, 4 szt.;
 5. Ochotniczej Straży Pożarnej Piotrowice w postaci:
 •  zestaw narzędzi akumulatorowych, 1 szt.;  

W uroczystości wręczenia sprzętu ratowniczego uczestniczyli: Pan Robert Popkowski Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pani Grażyna Kazuś Wójt Gminy Słupca, Pan Cezary Przybylski z-ca Wójta Gminy Słupca , Pan Waldemar Szygenda Prezes ZOG-M ZOSP  oraz Pan Marcin Czarciński Komendant Gminno-Miejski OSP. Serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym za obecność. Obdarowanym jednostkom OSP gratulujemy i mamy nadzieję, że otrzymany sprzęt zagwarantuje  szybkość działania oraz stanowić będzie gwarancję niezawodności i pewności prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

Sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/