Zapytanie ofertowe

22 maja 2019

Urząd Gminy w Słupcy zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na projekt p.n.:

Wyposażenie siłowni plenerowej wraz ze stołem do szachów w ramach Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Cienin Zaborny, gmina Słupca
1. Wykonanie paleniska okrągłego na gruncie, o średnicy 200cm, przez wybranie darni oraz humusu i wykonanie podbudowy betonowej o grubości min. 7,5cm, obrzeże z kostki nieregularnej granitowej. Lokalizacja: zgodnie z załączoną mapą poglądową.
2. Termin wykonania zamówienia: 24.06.2019 r.
3. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi po wykonaniu usługi, na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury VAT / Rachunku w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Termin składania ofert: do 24.05.2019 r. godz. 1200 drogą mailową, na adres: zaopatrzenie@gmina.slupca.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat Urzędu Gminy w Słupcy).
5. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
6. Oferty przekazane po terminie wskazanym w punkcie czwartym nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji, dotyczących zamówienia udziela w godzinach pracy urzędu (800-1500) Cezary Przybylski, tel. 63 2743676 wew. 30

Formularz ofertowy

Mapa

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/