Zapytanie ofertowe

22 lipca 2019

Urząd Gminy w Słupcy zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na projekt p.n.:

Zakup urządzenia plenerowego – tablica do gry w kółko i krzyżyk w ramach Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Cienin Zaborny, gmina Słupca
1. Zakup tablicy do gry w „kółko i krzyżyk” na stalowej konstrukcji, o wysokości ponad poziom terenu od 130-170cm. Elementy do gry ruchome, w postaci walców z nadrukowanymi symbolami „o” lub „x”, obracających się wokół własnej osi na stalowym pręcie mocującym.
2. Zapytanie dotyczy zakupu i dostawy urządzenia, bez montażu (montaż po stronie zamawiającego).
3. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2019r.
4. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi po wykonaniu usługi, na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury VAT / Rachunku w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Termin składania ofert: do 24.07.2019 r. godz. 1000 drogą mailową, na adres: zaopatrzenie@gmina.slupca.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat Urzędu Gminy w Słupcy).
6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
7. Oferty przekazane po terminie wskazanym w punkcie czwartym nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji, dotyczących zamówienia udziela w godzinach pracy urzędu (800-1500) Cezary Przybylski, tel. 63 2743676 wew. 30

 

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Formularz ofertowy

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/