Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

13 grudnia 2018

CUW.2.271.2018
Gmina Słupca informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu Słupca stawia na eksperyment !RPWP.01.02-30-0029/17. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/