Zawiadomienie Wójta Gminy Słupca

7 września 2020

Wójt Gminy Słupca działając na podstawie art.6k ust 4a w zw.z art.6n 1.ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.z 2019 r. poz.2010 ze zm. ), oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/168/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. informuje, że zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Ulga wynosi 0,50 zł od osoby / stawka za odpady segregowane 17,00 od osoby na m-c , stawka z ulgą za kompostownik 16,50 od osoby za miesiąc /
Właściciele którzy posiadają kompostownik i chcą skorzystać z ulgi mają obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele posiadający kompostowniki nie mogą odstawiać bioodpadów.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/