Ilustracja maki

Zgłaszanie zamiaru uprawy maku lub konopii włóknistych

7 października 2020

Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2021 na terenie Gminy Słupca proszeni są o pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy do Urzędu Gminy w Słupcy – biuro numer 16.

W powyższym zgłoszeniu należy określić:
– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy – (numer ewidencyjny działki oraz miejscowość)
– powierzchnia uprawy w ha .

Otrzymane informacje zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63/ 274 36 76 wew. 38

Z poważaniem

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/