Zgłoś szkodę rolniczą!

20 sierpnia 2021

Przypominamy o możliwości składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy – wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Każdy producent rolny posiadający Profil Zaufany określa w aplikacji stopień oraz zakres strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym. Wypełnione i podpisane Profilem Zaufanym wnioski należy przesłać do 15 października.

Dane meteorologiczne, które są wykorzystywane do obliczenia Klimatycznego Bilansu Wodnego pochodzą ze stacji IMiGW, ODR, COBORU, IUNG. W celu zwiększenia dokładności pod uwagę brane są dane pochodzące z naziemnych radarów wspierane przez system GIS.

Po wprowadzeniu wszystkich danych do aplikacji suszowej automatycznie generuje się protokół oszacowania szkód w wyniku suszy. Protokół będzie wygenerowany, jeśli szkody w uprawach będą wynosiły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z ostatnich trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła susza. Jeżeli natomiast szkody nie przekroczą 30% producent rolny otrzyma informację o odrzuceniu wniosku. Dane te będą dostępne w oknie „status sprawy”

Aplikacja pozwala na kilkukrotne uzupełnianie strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.
Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Niestety, nie ma możliwości odwołania się od wyliczeń strat w dochodach gospodarstw rolnych dokonywanych automatycznie w aplikacji na podstawie zweryfikowanych z bazami danych ARiMR, IUNG i IERiGŻ danymi określanymi przez producenta rolnego we wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę.

Pełną instrukcję wypełnienia wniosku mogą Państwo zobaczyć wchodząc na link: http://wir.org.pl/asp/pliki/aktualnosci_2021/zglos_szkode_rolnicza_-_instrukcja.pdf

 

Wielkopolska Izba Rolnicza

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/