ZUS dla poszkodowanych w nawałnicy w Gnieźnie

24 maja 2024

Inspektorat ZUS w Gnieźnie  zaprasza przedsiębiorców poszkodowanych w nawałnicy, która 20 maja przeszła nad Gnieznem, do korzystania z porad ZUS podczas  osobistych wizyt w placówce i dyżurów telefonicznych.

W inspektoracie ZUS w Gnieźnie – na specjalnie oznaczonym stanowisku obsługi klientów – poszkodowani mogą uzyskać informacje o możliwych formach wsparcia: w tym o odroczeniu terminu płatności składek i rozłożeniu na raty należności z tytułu nieopłaconych składek.

Pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą powołani w II Oddziale ZUS w Poznaniu doradcy do spraw ulg i umorzeń (numery telefonów do doradców dostępne są na stronie ZUS).

Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl).

Dodatkowo od 23 maja do 14 czerwca br., od 10.00 do 12.00, pod specjalnym numerem telefonu – 61 424 06 50, poszkodowani mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje.

ZUS

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/