Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

4 maja 2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka pragnę złożyć serdeczne życzenia Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.
Strażakom czynnym bojowo dziękuję za działalność ratowniczą, nieustanne podnoszenie kwalifikacji, szczególnie za służbę drugiemu człowiekowi i wychowanie młodzieży w duchu pomocniczości i służbie Ojczyźnie. Jednostkom, które swojej działalności nie opierają na aktywności bojowej, dziękuję za kultywowanie tradycji lokalnych, za pielęgnowanie zwyczajów i inicjowanie różnych form działalności.
Życzę Druhom i Druhnom pomimo ograniczeń, wynikających z epidemii, wiele satysfakcji z podejmowanych działań, a być może w dobie Covid-19 tym więcej zadowolenia z efektów działalności.
Niech św. Florian zachowa Was i Wasze rodziny w dobrym zdrowiu, szczęście niech Wam sprzyja, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej, czy w służbie.

Wójt Gminy Słupca
Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/