Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

22 stycznia 2019

Na podst. art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
WÓJT GMINY SŁUPCA
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy,
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na stronie internetowej urzędu na okres od 22 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r.
wywieszono i zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Kotunia (dz. nr 357/5, obręb Kotunia)

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz nr 357_5 obręb Kotunia

Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/