Władze Gminy

16 lipca 2018

Wójt Gminy Słupca – Grażyna Kazuś

Bogdan Kukulski – Zastępca Wójta Gminy Słupca
Karolina Walczak- Sekretarz
Cezary Fajkowski – Skarbnik

Lista Radnych Gminy Słupca 2018 – 2023

1. Błaszczyk Katarzyna
2. Graczyk Łukasz
3. Kopczyński Jerzy
4. Kuchowicz Artur
5. Kujawa Jan
6. Michałowicz Leszek
7. Piasecki Damian
8. Przybylska Joanna
9. Smarzyńska Hanna
10. Spławski Kazimierz
11. Szczepaniak Mariusz
12. Urbaniak Agata
13. Wesołek Sławomir
14. Włodarczyk Józef
15. Woźniak Leszek

Przewodniczący Rady Gminy Słupca:
Radny Kopczyński Jerzy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słupca:
I Radny Szczepaniak Mariusz
II Radny Wesołek Sławomir

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa: Michałowicz Leszek.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego: Kuchowicz Artur.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Radna Błaszczyk Katarzyna.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Petycji i Wniosków: Radna Przybylska Joanna.