Władze Gminy

16 lipca 2018

Wójt Gminy Słupca – Grażyna Kazuś

Cezary Przybylski – Zastępca Wójta Gminy Słupca
Karolina Walczak- Sekretarz
Cezary Fajkowski – Skarbnik

Lista Radnych Rady Gminy Słupca:

1. Kopczyński Jerzy – Przewodniczący Rady Gminy Słupca
2. Rutkowska Daniela – I Wiceprzewodnicząca
3. Jaszczak Janusz – II Wiceprzewodniczący
4. Andrzejewska Wioletta
5. Baśkiewicz Elżbieta
6. Błaszczyk Katarzyna
7. Bodyjański Ireneusz
8. Kubicki Adam
9. Kuchowicz Artur
10. Kudlewski Tomasz
11. Kujawa Jan
12. Przybylska Joanna
13. Spławski Kazimierz
14. Szczepaniak Mariusz
15. Wesołek Sławomir