Zagospodarowanie przestrzenne

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Zarządzenie nr 89/2019 Wójt Gminy Słupca w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca...

16 grudnia 2019

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca...

13 listopada 2019

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki. Na...

14 maja 2019

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/192/16 Rady Gminy Słupca,...

18 grudnia 2018

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki,...

27 listopada 2018

Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki,...

27 listopada 2018

06.11.2018 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów...

7 listopada 2018

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/