Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SŁUPCAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie...

26 września 2023

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie Nr SKO-ZP-4160/50,51 ,52/2021 z dnia 16.06.2021 roku w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji...

21 czerwca 2021

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Na podstawie art....

16 lutego 2021

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Zarządzenie 55/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu...

17 września 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Słupcy z dnia 14 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany...

14 września 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany...

16 kwietnia 2020

Komunikat Wójta Gminy Słupca

Komunikat Wójta Gminy Słupca w sprawie dotyczącej projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupca wyłożonego do publicznego...

19 marca 2020

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca...

17 marca 2020

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/