Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca

Słupca, dnia 29.05.2024 r. WÓJT GMINY SŁUPCAWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIEGP.6730.1.2022 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SŁUPCA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art....

29 maja 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu położonego w obrębie Kotunia

Słupca, dnia 30.04.2024 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SŁUPCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego...

30 kwietnia 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca

Słupca, dnia 30.04.2024 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SŁUPCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych...

30 kwietnia 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca.

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SŁUPCA o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy...

5 marca 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

WÓJT GMINY SŁUPCA WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Słupca, dnia 15.01.2024 r. GP.6730.1.2022 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SŁUPCAo wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z...

15 stycznia 2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SŁUPCAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie...

26 września 2023

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie Nr SKO-ZP-4160/50,51 ,52/2021 z dnia 16.06.2021 roku w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji...

21 czerwca 2021

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Na podstawie art....

16 lutego 2021

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Zarządzenie 55/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu...

17 września 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Słupcy z dnia 14 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany...

14 września 2020

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/