Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie Nr SKO-ZP-4160/50,51 ,52/2021 z dnia 16.06.2021 roku w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji...

21 czerwca 2021

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Na podstawie art....

16 lutego 2021

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Zarządzenie 55/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu...

17 września 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Słupcy z dnia 14 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany...

14 września 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany...

16 kwietnia 2020

Komunikat Wójta Gminy Słupca

Komunikat Wójta Gminy Słupca w sprawie dotyczącej projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupca wyłożonego do publicznego...

19 marca 2020

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca...

17 marca 2020

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupcawraz z prognozą oddziaływania na środowisko....

17 marca 2020

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/