Zabytki

16 lipca 2018

Najciekawsze obiekty kultury i zabytki gminy Słupca

Nazwa Miejscowości

Obiekt

Cienin Kościelny

zespół kościoła par. p.w. św. Katarzyny

– kościół murowany, 1748–1802 (na miejscu drewn.
z XVI), dobud. wieży i restaur. 1892–1912, remont. 1982,

– dzwonnica murowana, pocz. XX,

– ogrodzenie z bramą, żel. mur., ok. 1930,

– sześciorak ob. dom nr 54, mur., XIX / XX,

– czworak ob. dom nr 55, mur., ok. 1920

Cienin Perze

kapliczka murowana, pocz. XX.

Korwin

cmentarz ewangelicki I poł.  XIX w., nieczynny

Kochowo

zespół dworski wł. AWRSP,

– dwór ob. dom nr 32, mur. XIX / XX w.,

– pozostałości parku krajobrazowego, XIX / XX,

cmentarz ewangelicki, ok. poł. XIX, nieczynny

Koszuty

kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła z 1720 r.

Koszuty Parcele

zespół dworsko – folwarczny, wł. S. Plesiński

– dwór ob. dom nr 18, mur., XIX w., przebud. 1986,

– obora, mur., XIX w,

– stodoła, mur., XIX, skrócona 1984,

– park krajobrazowy, XIX w.

Kowalewo Opactwo

zespół kościoła par. p.w. śś. Apostołów Piotra
i Pawła ,

– kościół drewn., 1784, restaur. 1862,

– dzwonnica mur., ok. 1860,

– ogrodzenie z bramą mur., ok. 1860,

kapliczka mur.-żel., pocz. XX w,

cmentarz par. rzymskokat., pocz. XIX w., czynny,

wiatrak koźlak, wł. J. Kochański, drewn.-mur.
z 2 poł. XIX w., przeniesiony na ob. Miejsce i podmur. 1960.

Kowalewo Sołectwo

dom nr 24, wł. D. Mioducki, glin.-mur.-drewn.,
 2 poł. XIX w.

Marcewo

dom nr 30, wł. G. Kołodziejczak, glin.-mur., 1 poł. XIX, remont. 1998

wiatrak koźlak z XIX w.

Młodojewo

zespół kościoła par.p.w. św. Mikołaja,

– kościół drewn., 1780, przedłużenie nawy 1875, dobud. kruchty od pd. I przedsionka mur. od zach. 1876, dobud. zakrystii 1878, remont. 1982,

– brama – dzwonnica, murowana ok. 1870–1880, krata 1933,

– ogrodzenie , żel-mur., 1933,

– plebania, mur, pocz. XX w., remont,

– organistówka, glin.-mur., 2 poł. XIX w,

cmentarz par. rzymskokat., pocz. XIX w., czynny

cmentarzysko ciałopalne, kultura łużycka

Młodojewo Parcele

kuźnia z XIX w.

Nowa Wieś

zespół pałacowo-folwarczny, wł. AWRSP,

– pałac mur., 1885-1890,

– ogrodzenie z bramą, żel.-mur. ok. XIX w,

– park krajobrazowy, 2 poł. XIX w.,

folwark:

-obora ob. Kurnik mur., 2 poł. XIX,  przebud. 1970,

-chlewnia ob. mag. mur., ok. 1920, przebud. 1970,

– stodoła I, mur., ok. 1861,

– stodoła II, mur., ok. 1861,

– spichlerz ob. magazyn mur., ok. 1861,

– kuźnia „stara”, ob. dom, wł. P. Jeżychowski,
mur., 2 poł. XIX, przebud. XX,

– kuźnia „nowa”, mur., ok. 1930,

– ogrodzenie części gospodarczej, kam.-mur.,
ok. 1861, mur.-żel., ok. XIX.

Rozalin

zespól dworski z XIX w.

Wilczna

dom nr 60, wł. E. Ziętkiewicz, glin., 2 poł. XIX w.

Józefowo

kapliczka murowana, 1946

 

Wola Koszucka

kapliczka kam.-żel, pocz. XX,

park dworski krajobrazowy, wł. UG, 2 poł. XIX

Posada

zagroda nr 42, wł. W. Jagiełło,

dom glin., 2 poł. XIX,

stodoła z magazynem, glin.-mur.-kam., 2 poł. XIX

Gółkowo

dom nr 18, wł. K. Koziorowski, glin.-mur.,
2 poł. XIX w.,
cmentarzysko pradziejowe, kultura łużycka

Żelazków

zespól dworski z XIX / XX w.