Gospodarka Odpadami

16 lipca 2018

Harmonogram  odbioru  odpadów od VII do XII 2021 r. –  Gmina Słupca:

Harmonogram – do pobrania (PDF)

UWAGI:
1. Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godz. 7:00 w dniu planowanego odbioru, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu odbierającego odpady.
2. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się Zakładu Gospodarki Komunalnej z realizacji usługi.
3. Numer telefonu oraz fax pod którymi można zgłaszać ewentualne problemy związane z odbiorem odpadów: tel. 63 270 14 00 wew. 407, fax. 63 270 12 11

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupca:

Zmiana stawi obowiązuje od 1 września 2021 r.

  • 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, który zbiera odpady komunalne w sposób selektywny.
  • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zaktualizował deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ciągu roku kalendarzowym płatności dokonujemy w sześciu ratach:
Rata I (styczeń, luty) – płatne do 15 stycznia
Rata II (marzec, kwiecień) – płatne do 15 marca
Rata III (maj, czerwiec) – płatne do 15 maja
Rata IV (lipiec, sierpień) – płatne do 15 lipca
Rata V (wrzesień, październik) – płatne do 15 września
Rata VI (listopad, grudzień) – płatne do 15 listopada

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonujemy na numer konta: 08 8542 0001 0039 2271 2000 0100 Bank Spółdzielczy Słupca