Gospodarka Odpadami

16 lipca 2018

Harmonogram  odbioru  odpadów od VII do XII 2023 r. –  Gmina Słupca:

Harmonogram do pobrania:

SŁUPCA harmonogram VII- XII 2023.pn

SŁUPCA harmonogram VII- XII 2023.w

SŁUPCA harmonogram VII- XII 2023.ś

SŁUPCA harmonogram VII- XII 2023.cz

SŁUPCA harmonogram VII- XII 2023.pt

 

UWAGI:
1. Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godz. 7:00 w dniu planowanego odbioru, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu odbierającego odpady.
2. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się Zakładu Gospodarki Komunalnej z realizacji usługi.
3. Numer telefonu oraz fax pod którymi można zgłaszać ewentualne problemy związane z odbiorem odpadów: tel. 63 270 14 00 wew. 407, fax. 63 270 12 11

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupca:

Zmiana stawki obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

  • 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, który zbiera odpady komunalne w sposób selektywny.
  • 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zaktualizował deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ciągu roku kalendarzowym płatności dokonujemy w sześciu ratach:
Rata I (styczeń, luty) – płatne do 15 stycznia
Rata II (marzec, kwiecień) – płatne do 15 marca
Rata III (maj, czerwiec) – płatne do 15 maja
Rata IV (lipiec, sierpień) – płatne do 15 lipca
Rata V (wrzesień, październik) – płatne do 15 września
Rata VI (listopad, grudzień) – płatne do 15 listopada

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonujemy na numer konta: 08 8542 0001 0039 2271 2000 0100 Bank Spółdzielczy Słupca

DO ODBIORU POJEMNIKI NA SZKŁO

Mieszkańcy gminy Słupca mogą podpisać umowę (wymagany dowód osobisty) i bezpłatnie odebrać pojemnik na szkło o pojemności 240l. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Słupcy przy ul. Wspólnej 8 (tel. 63 275 18 29)

  •  w poniedziałki w godz. 10.00- 18.00,
  • od wtorku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00.

Osoby, które z uwagi na brak możliwości odbioru pojemnika (np. osoby starsze, samotne, niemobilne), mogą zgłosić zapotrzebowanie na pojemnik pod nr tel. 63 274 36 76 wew. 35.
Przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca, worki na szkło są dopuszczone do użytku do końca 2022 roku.

Od 1 stycznia 2023r. szkło będzie zbierane tylko do pojemników.