Gospodarka Odpadami

16 lipca 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od VII – XII 2024 r.

  1. Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w dniu planowanego odbioru, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu odbierającego odpady. Ewentualny brak wystawienia odpadów będzie utrwalony na zapisach z kamer, w które są wyposażone pojazdy ZGO-NOVA.
  2. W celu złożenia reklamacji prosimy o bezpośredni kontakt pod nr tel: (62) 594 26 72. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się ZGO-NOVA z realizacji usługi.
  3. Worki z odpadami powinny być pełne i zawiązane, a pojemniki oznaczone rodzajem frakcji.
  4. Szkło odbierane jest tylko z pojemników o pojemności 240l. W przypadku nie otrzymania pojemnika proszę o kontakt z nr tel. 510 644 553 lub e-mail: pojemniki@zgo-nova.pl

1. Harmonogram – gmina Słupca

2. Harmonogram – gmina Słupca

3. Harmonogram – gmina Słupca

4. Harmonogram – gmina Słupca

5. Harmonogram – gmina Słupca

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupca:

Zmiana stawki obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

  • 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, który zbiera odpady komunalne w sposób selektywny.
  • 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zaktualizował deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ciągu roku kalendarzowym płatności dokonujemy w sześciu ratach:
Rata I (styczeń, luty) – płatne do 15 stycznia
Rata II (marzec, kwiecień) – płatne do 15 marca
Rata III (maj, czerwiec) – płatne do 15 maja
Rata IV (lipiec, sierpień) – płatne do 15 lipca
Rata V (wrzesień, październik) – płatne do 15 września
Rata VI (listopad, grudzień) – płatne do 15 listopada

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonujemy na numer konta: 08 8542 0001 0039 2271 2000 0100 Bank Spółdzielczy Słupca.