Gospodarka Odpadami

16 lipca 2018

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupca:
– 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W ciągu roku kalendarzowym płatności dokonujemy w sześciu ratach:
Rata I (styczeń, luty) – płatne do 15 stycznia
Rata II (marzec, kwiecień) – płatne do 15 marca
Rata III (maj, czerwiec) – płatne do 15 maja
Rata IV (lipiec, sierpień) – płatne do 15 lipca
Rata V (wrzesień, październik) – płatne do 15 września
Rata VI (listopad, grudzień) – płatne do 15 listopada

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonujemy na numer konta: 08 8542 0001 0039 2271 2000 0100 Bank Spółdzielczy Słupca