Turystyka

22 sierpnia 2018

Położona w centrum Powiatu Słupeckiego gmina Słupca odwiedzana jest rokrocznie przez rzesze turystów zapewniając dogodne połączenie zarówno kolejowe, jak i drogowe. Przez teren gminy przebiegają ważne międzynarodowe szlaki komunikacyjne, drogowe i kolejowe relacji Berlin – Moskwa.
Turyści znajdują tu dobrą bazę noclegową i gastronomiczną.
Główną atrakcją dla amatorów sportów wodnych, szczególnie żeglugi śródlądowej jest jezioro Słupeckie.
Ciekawostką jest wzmiankowana już w 1412 roku wieś Wilczna. Znajduje się tu pomnik Bohaterów Września 1939 roku.
W odległości 3 kilometrów na północny wschód od Słupcy, nad rzeką Meszną leży wieś Koszuty. W końcu XVIII wieku jej dzierżawcą był ksiądz Andrzej Kitowiu (1728- 1804) – historyk i pamiętnikarz opisujący czasy ostatnich królów polskich.
Na uwagę odwiedzających tę małą miejscowość zasługuje drewniany kościółek pw. św. Bartłomieja Apostoła. Zbudowany pierwotnie w 1720 roku z fundacji opata lądzkiego Mikołaja Łukomskiego, został w czasie hitlerowskiej okupacji częściowo rozebrany, po czym w 1946 roku zrekonstruowany z oryginalnego materiału rozbiórkowego. Wnętrze kościoła zachwyca XVIII-wiecznym obrazem przedstawiającym pietę z postacią fundatora świątyni.
Równie piękny, drewniany kościółek znajduje się w położonej 6 kilometrów na północny wschód od Słupcy wsi Kowalewo Opactwo. Wzniesiony na planie krzyża, trójnawowy, kryty gontem kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła powstał w 1784 roku. W jego wnętrzu należy zwrócić uwagę na umiejscowiony nad portalem kartusz z herbem Grzymała – fundatora świątyni prymasa Antoniego Ostrowskiego.
W Młodojewie w drewnianym, również XVIII-wiecznym kościele podziwiać można z kolei malowany na drewnie, renesansowy tryptyk powstały ponad 400 lat temu. Wędrując dalej drogami gminy Słupca wypada zajrzeć do Nowej Wsi. Tu nieopodal mogiły powstańców styczniowych w otoczeniu niemal 9-cio hektarowego parku znajduje się XIX-wieczny eklektyczny dwór.