Projekty unijne

Nowa inwestycja – ulica Jeziorna w miejscowości Piotrowice

Z przyjemnością informujemy, że 4 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Słupca podpisana została umowa pomiędzy Gminą Słupca a Konsorcjum...

5 września 2023

Informacje o postępach w realizacji projekty Cyfrowa Gmina

Gmina Słupca w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” na dzień 06.09.2022 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zakupiła następujące dostawy i...

6 września 2022

DODATKOWY NABÓR – LAPTOPY PPGR

DODATKOWY NABÓR – LAPTOPY PPGR. Wójt Gminy Słupcaogłasza dodatkowy nabór na dwa laptopyw ramach projektu grantowego„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich”...

25 sierpnia 2022

GRANTY PPGR – LAPTOPY TRAFIĄ DO DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

W dniu 30.06.2022 r. wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania dostawca – iCod.pl Sp. z o.o. z Bielsko Białej dostarczył 51...

7 lipca 2022

Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Informujemy, że wniosek Gminy Słupca dotyczący dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci...

10 czerwca 2022

127.500 zł na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na...

10 czerwca 2022

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,...

18 maja 2022

Zakończenie dostawy sprzętu IT

Wójt Gminy Słupca informuje, że dnia 08.03.2022r. zakończyła się dostawa sprzętu IT dla Urzędu Gminy Słupca. Zakupu dokonano w ramach...

9 marca 2022

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/