Jednostki organizacyjne

22 sierpnia 2018

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Cienin Zaborny-Parcele 95
62-400 Słupca
tel. 63 277-25-52
tel. 665-665-870
email: administracja@gzwikslupca.pl

Władze jednostki: Kierownik – Waldemar Szygenda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca
pok. nr 17 /1 – piętro/
63 274-36-76 wew. 40
63 274-36-76 wew. 41
63 274-36-76 wew. 42
63 274-36-76 wew. 45

email: gops@gopsslupca.pl

Świadczenia rodzinne (zasiłki):
63 274-36-76 wew. 37
pok. nr 26 /1-piętro/

Świadczenia wychowawcze (500+):
63 274-36-76 wew. 36
pok. nr 25 /1-piętro/

Władze jednostki: Kierownik – Anna Kubicka

Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca
Wierzbocice 52
62-400 Słupca
63 274-36-45
63 274-36-46
email: administracja@cuwgmslupca.pl

Władze jednostki: Dyrektor – Jarosława Kobos