Dostępność

Deklaracja dostępności – 2023 (aktualizacja 2024-03-27)

Wstęp Deklaracji Urząd Gminy w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4...

27 marca 2024

Wnioski o zapewnienie dostepności

Wniosek o zapewnienie dostepności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej (PDF) Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (PDF)  ...

21 stycznia 2022

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji Urząd Gminy w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4...

21 stycznia 2022

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących.Gmina Słupca realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami...

14 grudnia 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności – Urząd Gminy Słupca

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Urząd Gminy Słupca Raport o SZD UG w Słupcy wersja dostępna Raport...

30 marca 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności – OSP w Piotrowicach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach: Raport o SZD OSP Piotrowice wersja dostępna...

30 marca 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności – OSP w Młodojewie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Ochotnicza Straż Pożarna w Młodojewie: Raport o SZD OSP Młodojewo wersja dostępna...

30 marca 2021

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/