Ogłoszenia

Obwieszczenie – OŚ.6220.11.2020

Na postawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze...

26 marca 2020

Komunikat z dnia 25 marca 2020 r. dla mieszkańców gminy Słupca

Szanowni Państwo W związku z wprowadzeniem na terytorium RP stanu epidemii wszystkie jednostki gminne pozostają zamknięte.Dotyczy to:– Urzędu Gminy w...

25 marca 2020

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Ministerstwo wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu...

25 marca 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podst. art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz....

24 marca 2020

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z...

24 marca 2020

Informacja dla klientów Urzędu Gminy w Słupcy – wydłużony termin zamknięcia

D R O G I    K L I E N C I E!W dbałości o nasze wspólne zdrowie, w...

24 marca 2020

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz....

23 marca 2020

Zmiana sposobu przeprowadzania badań ankietowych

Szanowni Państwo!W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Statystyczny w Poznaniu...

18 marca 2020

Słupeckie targowisko zamknięte do odwołania!

Szanowni Państwo W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z placów targowych, uprzejmie informuję,...

12 marca 2020

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...

12 marca 2020

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/