Ogłoszenia

Informacja o godz. rozpoczęcia pracy przez komisje obwodowe

Słupca, dnia 24 maja 2019r. I N F O R M A C J A Podaje się do publicznej wiadomości,...

24 maja 2019

Komunikat – nabór wniosków na usuwanie azbestu na 2019 rok

Informujemy, iż w okresie od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. można składać w urzędach...

15 maja 2019

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki. Na...

14 maja 2019

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo. Na...

14 maja 2019

Informacja

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018...

14 maja 2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

9 maja 2019

Zapytanie ofertowe – wyposażenie siłowni plenerowej

Urząd Gminy w Słupcy zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do...

7 maja 2019

Oficjalna strona internetowa Cienińskiej Szóstki

Oficjalna strona internetowa Cienińskiej Szóstki dostępna jest pod adresem: https://cieninskaszostka.pl/ Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony i śledzenia aktualności....

7 maja 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce 794/1...

26 kwietnia 2019

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/