Urząd Gminy Słupca

22 sierpnia 2018

Urząd Gminy Słupca
Ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

telefon (63) 274-36-76

fax (63) 274-36-76 wew. 44

Adres email: sekretariat@gminaslupca.pl

Oficjalna strona internetowa: www.gminaslupca.pl

BIP: www.bip.gminaslupca.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek: od 7:30 do 15:30

Gmina Słupca NIP: 667-17-64-408
Gmina Słupca REGON: 311019421

Bank: Bank Spółdzielczy Słupca nr konta: 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020 – podatki i opłaty

08 8542 0001 0039 2271 2000 0100 – opłata komunalna
13 8542 0001 0039 2271 2000 0010 – opłata za udostępnienie danych dotyczących zameldowania

45 8542 0001 0024 3377 0003 6753 – opłata skarbowa ( rachunek Urzędu Miasta Słupca)

Zawiadamia się, że począwszy od 01.01.2017 r. wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez jednostki budżetowe Gminy Słupca dla celów podatku VAT – są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Gminę Słupca. Zmiana statusu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Słupca na gruncie przepisów o podatku VAT nie wpływa na status tych jednostek na gruncie prawa cywilnego.

W konsekwencji nie zachodzi konieczność dokonywania cesji istniejących umów cywilnoprawnych na Gminę Słupca.

W praktyce wskazana zmiana oznacza, że umowy cywilnoprawne zawierane z Gminą Słupca (jednostkami i zakładami budżetowymi Gminy) oraz faktury VAT dokumentujące sprzedaż towarów i usług na rzecz Gminy Słupca po 01.01.2017 r. powinny zawierać następujące określenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Gmina Słupca
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca
NIP 667-176-44-08

Odbiorca faktury:
Nazwa danej jednostki
Adres
62-400 Słupca

Faktury, które nie będą zawierać określenie nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Gminę Słupca.