Ochrona danych osobowych

Obwieszczenie – OŚ.6220.20.2020

Spełniając wymóg art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego...

28 września 2020

Klauzule informacyjne RODO – wykaz

Administrator danych Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta publikuje klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych: Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych...

18 lipca 2019

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza...

10 czerwca 2019

Klauzula informacyjna – Karta Dużej Rodziny

Klauzula informacyjna – Karta Dużej Rodziny...

22 sierpnia 2018

Klauzula informacyjna – szacowanie szkód w rolnictwie

Klauzula informacyjna – Szacowanie szkód w rolnictwie...

22 sierpnia 2018

Klauzule informacyjne – ewidencja ludności i dowody osobiste

Administrator Danych – Gmina Słupca reprezentowana przez Grażynę Kazuś – Wójt publikuje klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie...

22 sierpnia 2018

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób...

22 sierpnia 2018

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie...

22 sierpnia 2018

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/