Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

22 sierpnia 2018

Na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Administrator Danych publikuje dane inspektora ochrony danych:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca, reprezentowana przez Grażynę Kazuś – Wójt
2) Adres administratora danych: Gmina Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
3) Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Gniewkowski, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@gminaslupca.pl; pod numerem telefonu 63 274-36-76 wew. 47 lub 697-028-583; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/