Europa inwestuje w obszary wiejskie

12 września 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce – wiejskie centrum spotkań w
obrębie Koszuty-Parcele”
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce – wiejskie centrum spotkań w obrębie Koszuty Parcele wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi na działce położonej w m. Koszuty, oznaczonej nr ewid. 248/8. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy.
Projektowana rozbudowa ma spełniać funkcję ogólnodostępną dla mieszkańców miejscowości. Na parterze przewidziano: salę wiejskich spotkań, szatnię, pomieszczenia wc męskie, wc dla niepełnosprawnych z możliwością korzystania przez kobiety, pomieszczenie porządkowe, biuro oraz komunikację. Budowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej z pustaków ceramicznych. Dach płaski. Stolarka okienna – PCV, drzwiowa – aluminium lub stalowa. Odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika bezodpływowego.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/