Ochrona środowiska

Obwieszczenie – OŚ.6220.11.2020

Na postawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze...

26 marca 2020

Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie Słupca

Lp. Nazwa przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych stałych Adres przedsiębiorstwa Telefon kontaktowy 1 Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

31 stycznia 2020

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu nieczystości płynnych z terenu gm. Słupca

Lp. Nazwa przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych Adres przedsiębiorstwa Telefon kontaktowy 1 Usługi Transportowe Andrzej Skowronek Grzybków 12,...

31 stycznia 2020

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017...

21 stycznia 2020

Ocena jakości wody

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej od spożycia przez ludzi na terenie gminy Słupca wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w...

21 stycznia 2020

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

KomunikatPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcyz dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi....

2 stycznia 2020

Harmonogram odbioru odpadów od I do XII 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów od I do XII 2020 r. dla terenu gminy Słupca. Do pobrania: Harmonogram część 1 Harmonogram część...

2 stycznia 2020

Adresy punktów zbierania odpadów rolniczych

Adresy punktów zbierania odpadów rolniczych – wersja PDF...

19 grudnia 2019

Jednolity przewodnik segregacji odpadów

Przewodnik segregacji odpadów...

13 listopada 2019

Uchwała antysmogowa obszaru Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń...

12 listopada 2019

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/