Ochrona środowiska

Informacja Wójta Gminy Słupca – OŚ.6220.19.2020

o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na...

11 sierpnia 2020

Obwieszczenie – OŚ.6220.20.2020

Na postawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256 ze...

27 lipca 2020

Informacja Wójta Gminy Słupca – OŚ.6220.10.2020

o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na...

15 lipca 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca – OŚ.6220.13.2020

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu na działce nr...

13 lipca 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca – OŚ.6220.11.2020

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 3055P na odcinku Młodojewo- Młodojewo Parcele-...

13 lipca 2020

Informacja Wójta Gminy Słupca – OŚ.6220.14.2020

o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na...

3 lipca 2020

Informacja – OŚ.605.1.2020

Urząd Gminy w Słupcy informuje, że w świetle obowiązującego prawa właściciele wyrobów zawierających azbest (np. pokryć dachowych z eternitu), nie...

1 lipca 2020

Informacja

Wójt Gminy Słupca informuje o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.  Koło Łowieckie wyznacza osoby upoważnione do udostępniania...

23 czerwca 2020

Obwieszczenie-OŚ 6220.13.2020

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz....

22 czerwca 2020

Obwieszczenie-OŚ 6220.11.2020

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz....

22 czerwca 2020

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/