Ochrona środowiska

Jednolity przewodnik segregacji odpadów

Przewodnik segregacji odpadów...

13 listopada 2019

Uchwała antysmogowa obszaru Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń...

12 listopada 2019

Plan polowań zbiorowych

Plan polowań zbiorowych w obwodach łowieckich nr 284 i 255 w sezonie łowickim 2019/20...

14 października 2019

Informacja Wójta Gminy Słupca

o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce o nr ewid....

1 października 2019

Informacja Wójta Gminy Słupca

o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW...

14 sierpnia 2019

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu nieczystości płynnych z terenu gm. Słupca

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu nieczystości płynnych z terenu gm. Słupca...

31 lipca 2019

Informacja

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r.,...

11 lipca 2019

Obwieszczenie

InformacjaWójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie instalacji do odzysku odpadów, kruszenia i...

4 lipca 2019

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/