Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

16 lipca 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca
pok. nr 17 /1 – piętro/
63 274-36-76 wew. 40
63 274-36-76 wew. 41
63 274-36-76 wew. 42
63 274-36-76 wew. 45

email: gops@gopsslupca.pl

Strona internetowa: www.gopsslupca.naszops.pl

Świadczenia rodzinne (zasiłki):
63 274-36-76 wew. 37
pok. nr 26 /1-piętro/

Świadczenia wychowawcze (500+):
63 274-36-76 wew. 36
pok. nr 25 /1-piętro/

Władze jednostki: Kierownik – Anna Kubicka