Akty normatywne, prawo lokalne

23 sierpnia 2018

Urząd Gminy Słupca udostępnia do bezpłatnego wglądu i do pobrania w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższych linków Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz Wojewódzki Dziennik Urzędowy.

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej

Dzienniki urzędowe urzędów centralnych

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku informuje się, że treść zarządzeń Wójta Gminy Słupca, oświadczeń majątkowych oraz uchwał Rady Gminy Słupca jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupca.