V sesja Rady Gminy Słupca

25 stycznia 2019

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zaprasza na V posiedzenie sesji Rady Gminy Słupca, które odbędzie w dniu 31 stycznia 2019 r., godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy.

Porządek obrad

1. Otwarcie V sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Gminy Słupca.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kolonia
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kościelny
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/91/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin – Zaborny
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Drążna
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Gółkowo
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kamień
14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kochowo
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/96/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Korwin
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty – Parcele
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Góry
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewek
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewo
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – Parcele
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Niezgoda
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/106/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pępocin
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Piotrowice
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pokoje
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Poniatówek
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Rozalin
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbno
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/113/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wilczna
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka – Parcele
34. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kąty
35. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kotunia
36. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Opactwo
37. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Sołectwo
38. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca
39. Zgłaszanie pisemnych interpelacji.
40. Wolne wnioski i informacje.
41. Zamknięcie obrad V sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/