Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

1 lipca 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:
– Czerwcowe badanie rolnicze,
– Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
– Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
Dodatkowo w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym. Terminy i metody zbierania danych znajdują się poniżej.

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/