APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPCA

11 marca 2020

Szanowni Państwo,

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań na grypę oraz koronawirusa zwracam się z uprzejmą prośbą, by:

• w miarę możliwości ograniczyć wizyty w urzędzie gminy, korzystając z informacji telefonicznej (tel. 63 274 36 76)

• Przesyłać wnioski za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres: /c99nm9f3dj/skrytka)

• Korzystać ze skrzynki e-mail urzędu (sekretariat@gminaslupca.pl)

• Korzystać z platformy E-Urząd Gminy Słupca www.eurzad.gminaslupca.pl

Adresy e-mail oraz telefony kontaktowe na poszczególne stanowiska dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaslupca.pl oraz na stronie internetowej Gminy Słupca www.gminaslupca.pl

W przypadku skrzynki ePuap zastosowanie mają przepisy art. 46 §3 KPA; „doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest skuteczne, jeżeli organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenie pisma”.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/