Bezpłatny przewóz pasażerski wyborców

22 marca 2024

Wójt Gminy Słupca
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

KURENDA!
W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 7 kwietnia, Wójt Gminy Słupca informuje, że do dnia 25 marca 2024 r. Mieszkańcy Gminy Słupca mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
Zapisy będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu:
– ustnie pod numerem telefonu 063 274 -36 -76 wew. 39,
– pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 16,62-400 Słupca
– lub w formie elektronicznej: sekretariat@gminaslupca.pl

Ponadto Wójt Gminy Słupca informuje, że na terenie Gminy Słupca w dniu wyborów tj. 7 kwietnia 2024 r. zostanie zorganizowany bezpłatny transport pasażerski.
Rozkład jazdy ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych oraz godzin odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupca oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Formularz do pobrania:

Wzór .doc

Wzór PDF

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/