Bezpłatny przewóz pasażerski wyborców

12 kwietnia 2024

 

Wójt Gminy Słupca                                                                     

Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

 

KURENDA!

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i II turą wyborów na terenie Gminy Słupca, która odbędzie się 21 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Słupca informuje, że do dnia 16 kwietnia 2024 r. Mieszkańcy Gminy Słupca mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zapisy będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

– ustnie pod numerem telefonu 063 274 -36 -76 wew. 39,

– pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 16,62-400 Słupca

– lub w formie elektronicznej: sekretariat@gminaslupca.pl

 

Ponadto Wójt Gminy Słupca informuje, że na terenie Gminy Słupca w dniu wyborów tj. 21 kwietnia 2024 r. zostanie zorganizowany bezpłatny transport pasażerski.

Rozkład jazdy ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych oraz godzin odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupca oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Wójt Gminy Słupca

/-/Grażyna Kazuś

Wybory.pdf

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/