Deklaracje źródła ciepła

10 maja 2022

Informacja Wójt Gminy Słupca:

  • Przypominam, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin, w którym właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione przed 01 lipca 2021 r.
  • Dla źródeł ciepła uruchomionych po 01 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
  • Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej za pośrednictwem urzędu gminy (pokój nr 24).

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/