Do odbioru pojemniki na szkło

19 lipca 2022

Mieszkańcy gminy Słupca mogą podpisać umowę (wymagany dowód osobisty ostatni dowód wpłaty za odpady komunalne) i bezpłatnie odebrać pojemnik na szkło o pojemności 240l. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Słupcy przy ul. Wspólnej 8 (tel. 63 275 18 29)

  • w poniedziałki w godz. 10.00- 18.00, 
  • od wtorku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00.

Osoby, które z uwagi na brak możliwości odbioru pojemnika (np. osoby starsze, samotne, niemobilne), mogą zgłosić zapotrzebowanie na pojemnik pod nr tel. 63 274 36 76 wew. 35.
Przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca, worki na szkło są dopuszczone do użytku do końca 2022 roku.

Od 1 stycznia 2023r. szkło będzie zbierane tylko do pojemników.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/