Dominik Wesołek piąty w Polsce

23 grudnia 2021

W dniu 23 grudnia w Urzędzie Gminy Słupca Władze gminy, Zastępca Komendanta PSP Slupca oraz Prezes Związku Gminno-miejskiego ZOSP RP wraz z Komendantem gminnym złożyli gratulację Dominikowi Wesołkowi, który zajął 5 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Dominik Wesołek jest uczniem 8 klasy Szkoły Podstawowej w Cieninie Kościelnym. Do udziału w turnieju zgłosiła go Pani Dorota Nowakowska, który uczy Dominika przedmiotu pn.: Edukacji dla bezpieczeństwa.
Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ze względu na pandemię miała formę zdalną. Turniej odbył się w dwóch grupach wiekowych: I grupa – uczniowie szkół podstawowych, od 4 klasy; II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Eliminacje pisemne OTWP odbyły się 4 grudnia. Test zawierał 60 pytań, na które należało udzielić odpowiedzi poprzez zaznaczenie jednego spośród 3 podanych wariantów. Czas jaki był przeznaczony na rozwiązanie testu wynosił 60 minut.
Do drugiego i zarazem finałowego etapu Turnieju wraz z Dominiakiem zakwalifikowało się 25 uczestników, którzy rozwiązali test w najszybszym czasie i uzyskali największą liczbę punktów.
Etap drugi został przeprowadzony w formie ustnej (on-line). Każdy z zawodników musiał odpowiedzieć na pięć pytań. Po każdej wypowiedzi nastąpiła jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie wynosił max. 2 minuty.
Po podsumowaniu punktów z testu ustnego, pisemnego oraz czasu rozwiązania testu pisemnego Dominki zajął 5 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w Turniejach Wiedzy Pożarniczej.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/