Fundusz Sprawiedliwości – podpisanie umowy

17 września 2019

W dniu 17 września 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia sprzętów i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych .

W ramach projektu dla OSP Wilczna nabyte zostaną:
– stroje strażackie typu nomex w ilości 3 szt.
– rękawice specjalne w ilości 3 szt.

Zadanie realizowane jest w 99% ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz 3,62% ze środków budżetu gminy.

Pozyskano :
10000,00zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości, 362,02 wkład po stronie Urzędu Gminy w Słupcy.

 

 

Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/