Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – „Droga do zatrudnienia po węglu”

2 kwietnia 2024

PODSTAWOWE INFORMACJE
Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), realizowanego w ramach Priorytetu 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej,
Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki Okres realizacji projektu od 29 grudnia 2023 r. do 30 czerwca 2029 r.
Wartość części środków na finansowanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy kwota 2 332 023,84 zł.

GRUPA DOCELOWA
Osoby z obszaru Wlkp. Wsch., powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego również zamieszkujące poza wskazanym obszarem – należąca do jednej z 4 kategorii!

Z czego można skorzystać w ramach projektu?

  • profesjonalnych szkoleń,
  • dofinansowania na otwarcie własnej działalności gospodarczej,
  • refundacji kosztów stworzenia nowych miejsc pracy,
  • wsparcia w relokacji i dojazdach do pracy.

Odejście od węgla brunatnego to kolejny krok na drodze transformacji energetycznej Konina, jak i całej Wielkopolski. Działania te mają doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez nasz region do roku 2040.

Więcej informacji na temat projektu w Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/