Gala sportu

2 grudnia 2019

Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak przypominam o możliwości ubiegania się o nagrody finansowe i wyróżnienia statuetkami Viktorii dla sportowców za osiągnięta wysokie wyniki sportowe w 2019 r. na arenie wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej.
Na podstawie Uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 listopada 2011 r. wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:
– zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej,
– dyrektorzy szkół i placówek,
– osoby fizyczne.
Miejsce składania wniosków: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2019 r.
O nagrodach i wyróżnieniach decyduje Komisja powołana przez Radę Powiatu Słupeckiego, a laureaci uhonorowaniu zostaną podczas Gali Sportu na początku 2020 r.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/